de en pl ru

Projektowanie przestrzeni otwartych

Projektowanie przestrzeni otwartych obejmuje pogodzenie życzeń twórczych z wymogami ekologicznymi i technicznymi. Kształtowanie i uzbrojenie ogrodów, parków, otoczenia miejsca zamieszkania i publicznych terenów otwartych służy polepszeniu otoczenia życia człowieka oraz wsparciu walorów odpoczynku i użytkowania.

Chodzi przy tym o obszary publiczne takie jak: place miejskie, targowe i kościelne, a także o parki, place zabaw dla dzieci oraz otoczenie zespołów mieszkaniowych w związku z ich budową lub renowacją.

Zakres świadczeń obejmuje rozwój pomysłów w postaci szkicowych planów ramowych przez opracowanie obszernych projektów szczegółowych aż do realizacji włącznie z kierownictwem budowy.

Długotrwały efekt projektów podkreślają prace w ramach AGENDY 21.

Stan kadry inżynieryjno-technicznej oraz wyposażenie biura w sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wysokiej wartości gwarantują opracowanie planów w formie cyfrowej.
Zapraszamy do obejrzenia przykładowych projektów wykonanych przez naszą firmę!

Zapraszamy do obejrzenia przykładowych projektów wykonanych przez naszą firmę!

Zleceniodawcy

 • Gminy, urzędy miejskie
 • Spółki budownictwa mieszkaniowego, administracje domów mieszkaniowych
 • Podmioty zadań renowacyjnych
 • Spółki deweloperskie
 • Związki Celowe (np. spółki wodne i związki rolne)
 • Prywatni inwestorzy

Zakres świadczeń

 • Planowanie terenów otwartych
 • Polepszenie / kształtowanie otoczenia miejsca zamieszkania
 • Place kościelne
 • Strefy piesze
 • Projektowanie placów zabaw dla dzieci
 • Obiekty sportowe
 • Kształtowanie placów
 • Projekty zasadzeń
 • Projekty pielęgnowania i rozwoju obszarów chronionych
 • Zgodna u naturą rozbudowa akwenów

IPO w 60 sekund