de en pl ru

Kompleksowe uzbrojenie terenów

W ramach kompleksowego uzbrojenia terenów, takich jak np.: tereny zabudowy usługowej i przemysłowej, obiekty portowe z połączeniem torowym, tereny zabudowy mieszkaniowej, uzbrojenie terenów turystycznych, zajezdnie oraz kompleksowe przekształcenie obszarów śródmieścia niezbędna jest współpraca w wielu specjalnościach inżynierskich.

Ponieważ wszystkie specjalności niezbędne do planowania obiektów infrastrukturalnych, takie jak np.: projektowanie dróg, projektowanie układów torowych, gospodarka wodna, planowanie krajobrazu, urbanistyka, ochrona przed imisją itd. ujęte są w zakresie świadczeń IPO, biuro to jest kompetentnym partnerem w zakresie kompleksowego uzbrojenia terenów. Praca zespołowa, system zarządzania jakością oraz wyposażenie techniczne biura przystosowane są do wymagań szczególnie takich kompleksowych opracowań.

W celu uzyskania środków finansowych indywidualne różne programy pomocowe zostają złożone w podobny sposób jak system modułowy i przygotowane odpowiednie wnioski dla potrzeb zleceniodawcy.

Zleceniodawcy

  • Komunalne zarządy budowlane landu Meklemburgia-Pomorze Przednie
  • Podmioty zadań renowacyjnych
  • Spółki deweloperskie
  • Zarządcy infrastruktury kolejowej
  • Zarządcy portów
  • Prywatni inwestorzy

Zakres świadczeń

  • Usługi projektowe dla wszystkich branż, I - IX faza świadczeń wg tabeli honorariów architektów i inżynierów (HOAI)
  • Studia wykonalności i obszerne rozważanie wielu wariantów w kwestii ogólnego rozwoju
  • Łączne koncepcje komunikacji i transportu przy uwzględnieniu analizy przestrzeni parkingowych oraz wszystkich niezbędnych systemów sterowania ruchem
  • Opracowanie i obsługa wniosków o uzyskanie pomocy i środków finansowych (wnioski zgodnie z ustawą GVFG i ze Wspólnym Zadaniem GA, progamy ERLA itp.)

IPO w 60 sekund