de en pl ru

Projektowanie dróg

Oferowane w tym zakresie świadczenia sięgają od projektowania czteropasmowych dróg federalnych, obwodnic miast, dróg krajowych, powiatowych i gminnych do dworców autobusowych, parkingów, skrzyżowań i rond oraz ścieżek rowerowych. Naszymi projektami zajmujemy się starannie począwszy od ustalenia podstaw przez opracowanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę i opracowanie wniosków o dotacje unijne aż po wykonawstwo budowlane, sprawowanie nadzoru budowlanego i koordynację związanych z tym projektów branżowych.


Zakres świadczeń oferowanych przez Ingenieurplanung-Ost, związanych z urządzeniami ruchu drogowego, sięga od projektowania autostrad, obwodnic, dróg miejskich do projektowania węzłów komunikacyjnych. Ponadto zajmujemy się projektowaniem dworców autobusowych, zajezdni autobusów oraz urządzeń ruchu rowerowego. Dla węzłów komunikacyjnych mogą zostać opracowywane rozwiązania komunikacyjne różnego rodzaju, jak np. węzły bezkolizyjne, ronda, urządzenia ruchu drogowego regulowane sygnalizacją świetlną oraz konwencjonalne kształtowania węzłów. Przy wszystkich projektach w zakresie budownictwa drogowego uwzględnia się działania dotyczące przemieszczenia przewodów zasilających i odprowadzających, całościowe założenie ulic oraz urządzenia odwadniające. Uwzględnione mogą zostać również oświetlenie ulic oraz urządzenia ruchu postojowego tj. parkingi. W zakresie urządzeń ruchu drogowego możemy świadczyć usługi począwszy od projektu koncepcyjnego do sprawowania nadzoru budowlanego, włącznie z obszerną koordynacją projektu. Kalkulacja kosztów oraz kalkulacje dotyczące podzielenia kosztów zgodnie z przepisami ustawowymi, z udziałem różnych zarządców dróg, wspieramy w sposób fachowy wraz z opracowaniem wszelkich wniosków o dofinansowanie i rozliczeniem środków dofinansowania. Ponadto posiadamy rozległą wiedzę w zakresie układów dróg dostosowanych do przejazdu pojazdów ciężkich w budownictwie przemysłowym i w budownictwie urządzeń lub w zakresie obiektów portowych.

Zleceniodawcy

 • Federalne zarządy budownictwa drogowego oraz zarządy krajów związkowych
 • DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH
 • Powiatowe zarządy budownictwa drogowego
 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Komunalne zarządy budowlane landu Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Podmioty zadań renowacyjnych
 • Spółki deweloperskie
 • Prywatni inwestorzy

Zakres świadczeń

 • Usługi projektowe dla urządzeń ruchu drogowego, I - IX faza świadczeń wg tabeli honorariów architektów i inżynierów (HOAI) - autostrady federalne, drogi federalne, drogi krajowe, drogi powiatowe, obwodnice, węzły, ścieżki rowerowe, drogi gospodarcze
 • Studia wykonalności oraz badania wariantów dla urządzeń ruchu drogowego
 • Opracowanie koncepcji dla urządzeń komunikacyjnych w obszarze zabudowanym - koncepcje przestrzeni parkingowych, rozbudowa skrzyżowań, systemy kierowania pojazdów na parking
 • Usługi projektowe dla dróg komunalnych obejmujące m.in. opracowanie i obsługę wniosków o uzyskanie pomocy i środków finansowych (wnioski zgodnie z ustawą GVFG i z Zadaniem Wspólnotowym )
 • Usługi projektowe dla urządzeń komunikacyjnych w miejscach lokalizacji przemysłu, rzemiosła i handlu

IPO w 60 sekund