de en pl ru

Projektowanie układów torowych

W ramach specjalności budownictwa kolejowego zajmujemy się opracowaniem geometrii torów szlakowych, stacjami kolejowymi i zajezdniami pociągów, we współpracy w tym zakresie ze specjalnością geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych. Projektowanie obiektów obejmuje proces począwszy od projektu koncepcyjnego do właściwego przekazania urządzeń kolejowych. Urządzenia sygnalizacyjne i bezpieczeństwa ruchu oferowane są za pośrednictwem specjalistów branżowych. W związku z obiektami kolei portowych opracowujemy wstępne rozważania komunikacyjne dotyczące logistyki i ruchu manewrowego. Zależnie od zadania zajmujemy się rozważaniami technicznymi w zakresie załadowania i wyładowania ładunków przeznaczonych dla transportu kolejowego (rampy załadunkowe, przenośniki taśmowe, systemy suwnicowe). W ramach badań wykonalności sprawdzamy rozważania dotyczące ponownej eksploatacji unieruchomionych linii kolejowych oraz rozwiązań rozbudowy i przebudowy mających na celu polepszenie procesów eksploatacji.

W ramach przedsięwzięć związanych ze skrzyżowaniami kolejowymi, usługi projektowania i nadzoru budowlanego oferowane są zarówno dla urządzeń kolejowych jak i ruchu drogowego.

Projekty wytyczenia tras i plany stabilizacji punktów toru są opracowywane za pomocą oprogramowania (verm.esn) dopuszczonego przez DB AG (Niemiecką Kolej Spółka Akcyjna).

Zleceniodawcy

 • Zarządcy infrastruktury kolejowej: Deutsche Bahn AG, Usedomer Bäderbahn GmbH
 • Zarządcy bocznicy kolejowej
 • Energiewerke Nord GmbH EWN
 • Seehafen Stralsund GmbH SWS

Zakres świadczeń

 • Usługi projektowe w zakresie nawierzchni kolejowej i podtorza, odwodnienia torów, ułożenia kabli podziemnych, I - IX faza świadczeń wg tabeli honorariów architektów i inżynierów (HOAI) dla torów szlakowych, przejść i przejazdów kolejowych, stacji kolejowych i zajezdni pociągów
 • Technika zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym opracowywana przez specjalistów branżowych
 • Usługi projektowe dla przedsięwzięć, zgodnie z Ustawą o skrzyżowaniach kolei z drogami
 • Wykonanie studiów oddziaływania na środowisko oraz projektów towarzyszących pielęgnowaniu krajobrazu w ramach opracowania (patrz pozostałe specjalności)
 • Obliczenia geometrii torów
 • Plany stabilizacji punktów toru
 • Plany wytyczenia tras

IPO w 60 sekund