de en pl ru

Gospodarka wodna

Paleta oferowanych przez nas świadczeń obejmuje wszystkie poziomy projektowania od ustalenia podstaw do nadzoru budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń wodnoprawnych włącznie.
Wykonujemy projekty ze wszystkich dziedzin począwszy od odprowadzenia ścieków sanitarnych do konwencjonalnej oczyszczalni ścieków lub oczyszczalni roślinnej oraz odprowadzenia wód opadowych w związku z zadaniami nieszkodliwymi dla zasobów w dziedzinie długotrwałego zagospodarowania wodami deszczowymi (urządzenia infiltracyjne, deszczowe zbiorniki retencyjne itp.). Mamy doświadczenie w projektowaniu uzbrojenia terenów budowlanych bez kanalizacji deszczowej oraz w zakresie projektów zaopatrzenia w wodę.
W ramach zarządzania potrzebne są cyfrowe plany inwentaryzacyjne wraz z bazami danych kanałowych oraz plany odwodnienia kanałów. Takie ewidencje kanałów sporządzamy zaczynając od miejscowych pomiarów położenia do stworzenia bazy danych oraz projektowania odnowy kanałów.

Budownictwo wodne

Zapobiegawcze projektowanie przeciwpowodziowe służy określeniu krytycznych zakresów ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganiu znacznym szkodom popowodziowym. Zajmujemy się wykrywaniem przyczyn oraz sporządzeniem i realizacją projektów. Zakres świadczeń obejmuje plany zagospodarowania i budowy akwenów wodnych, środki ochrony przeciwowodziowej i budownictwo wodne.

Rozbudowa portów

Opracowanie koncepcji logistycznych obejmujących infrastrukturę połączeń z portami wraz z bagrowaniem.

Zapraszamy do obejrzenia przykładowych projektów wykonanych przez naszą firmę!

Zleceniodawcy

 • Różne związki celowe zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
 • Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
 • Urzędy budownictwa drogowego landu Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Różne komunalne zarządy budowlane landu Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Hanzeatyckie miasto uniwersyteckie Greifswald

Zakres świadczeń

 • Projekty w zakresie gospodarki wodnej (od ustalenia podstaw do nadzoru budowlanego)
 • Koncepcje odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę
 • Zagospodarowanie wód opadowych
 • Generalne plany odwodniania i ewidencje kanałów
 • Analiza i obsługa techniczna w zakresie odnowy kanałów przez certyfikowanego pracownika
 • Projekty uzbrojenia terenów dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wody pitnej
 • Budowa akwenów wodnych/ renaturyzacja
 • Środki ochrony przeciwpowodziowej
 • Rozbudowa portów

IPO w 60 sekund