de en pl ru

Planowanie krajobrazu

W ramach opracowania licznych projektów należy uwzględnić aspekty pielęgnowania i ekologii krajobrazu.

Paleta oferowanych przez nas świadczeń sięga od wykonania komunalnych planów zagospodarowania krajobrazu, opracowań specjalistycznych w zakresie ekologii krajobrazu w ramach zmiany planów użytkowania terenów gmin do opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko uzupełniającego plan zabudowy w ramach planów rozwoju obszarów wiejskich oraz koncepcji w ramach AGENDY. Opracowujemy również studia oddziaływania na środowisko oraz bilansy zastosowania środków o charakterze ingerencyjnym i rekompensacyjnym.

Ustawodawstwo dotyczące ochrony przyrody realizuje się na podstawie ocen oddziaływania na obszar Natura 2000 dla obszarów siedliskowych i obszarów ptasich (obszarów SPA).

Na podstawie specjalnych opinii ekologicznych można uzupełnić i uaktualizować brakujące dane.

Rozwój puli powierzchni wyrównawczych i sporządzenie planów pielęgnowania i rozwoju, umożliwiają korzystne dla zleceniodawców zarządzanie środkami wyrównawczymi i zastępczymi. Wykonywanie projektów następuje w ścisłym uzgodnieniu ze zleceniodawcą i na podstawie przejrzystego informowania opinii publicznej.

Zleceniodawcy

 • Federalne zarządy budownictwa drogowego oraz zarządy krajów związkowych
 • DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH
 • Powiatowe zarządy budownictwa drogowego
 • Gminy, urzędy miejskie
 • Urzędy Ochrony Środowiska (np. Państwowy Urząd Ochrony Środowiska i Przyrody - STAUN)
 • Związki Celowe (np. spółki wodne i związki rolne)
 • Przedsiębiorstwa kolejowe (np. Kolej Niemiecka - DB, Uznamska Kolej Nadmorska - UBB)
 • Prywatni inwestorzy

Zakres świadczeń

 • Studia oddziaływania na środowisko
 • Oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000
 • Studia wykonalności i badania wariantów
 • Pule powierzchni wyrównawczych / pule ekologiczne
 • Plany zagospodarowania krajobrazu
 • Opracowania specjalistyczne w zakresie ekologii krajobrazu
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • Bilansy zastosowania środków o charakterze ingerencyjnym i rekompensacyjnym
 • Projekty odnowienia wsi
 • Specjalne opinie ekologiczne
 • Specjalne badania w zakresie prawa ochrony gatunków

IPO w 60 sekund