de en pl ru

Planowanie transportu

Zakres oferowanych świadczeń sięga od opracowania kompletnych planów rozwoju komunikacji przez badania specjalnych zagadnień (planowanie podmiejskiej komunikacji publicznej, planowanie ruchu rowerowego, koncepcje przestrzeni parkingowych, obwodnice, środki zmniejszające natężenie ruchu drogowego itd.) do badań przepustowości pojedynczych węzłów komunikacyjnych, planowania urządzeń sygnalizacji świetlnej, pomiarów ruchu za pomocą automatycznych liczników oraz pomiarów prędkości, koncepcji oznakowania drogowskazami, oznakowania jezdni oraz innych wyposażeń ulic. Świadczenia te wykonują inżynierowie specjaliści, począwszy od odpowiedniego zaprojektowania obiektów wraz ze wstępnymi obliczeniami statycznymi aż po sprawowanie nad nimi nadzoru budowlanego. Dla wszelkich stanów pośrednich budowy urządzeń komunikacyjnych, projekty szczegółowe organizacji ruchu mogą zostać wykonane w czasie budowy.

Zapraszamy do obejrzenia przykładowych projektów wykonanych przez naszą firmę!

Zleceniodawcy

 • Federalne zarządy budownictwa drogowego oraz zarządy krajów związkowych
 • DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH
 • Powiatowe zarządy budownictwa drogowego
 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Komunalne zarządy budowlane landu Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Podmioty zadań renowacyjnych
 • Spółki deweloperskie
 • Prywatni inwestorzy

Nasze świadczenia

 • Obliczenie przepustowości zgodnie z Podręcznikiem wymiarowania urządzeń ruchu drogowego (HBS)
 • Pomiary ruchu, spisy, ankiety wśród uczestników ruchu drogowego, ewidencja numerów rejestracyjnych pojazdów
 • Obliczenie przełożenia ruchu, obliczenie sieci komunikacyjnej
 • Generalne plany rozwoju komunikacji, plany rozwoju ruchu lokalnego
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego, koncepcja zagospodarowania przestrzeni parkingowych
 • Koncepcje oznakowania drogowskazami
 • System kierowania pojazdów na parking
 • Wyposażenie ulic, oznakowanie jezdni, urządzenia ochronne
 • Planowanie tras rowerowych
 • Opracowanie organizacji ruchu w czasie budowy według zbioru reguł

IPO w 60 sekund