de en pl ru

Urbanistyka

Zakres oferowanych świadczeń sięga od sporządzenia nowych planów użytkowania terenów gmin, zmiany tych planów, opracowania planów zabudowy aż do indywidualnych przedsięwzięć urbanistycznych.

Oferujemy również opracowanie planów zabudowy dla konkretnych przedsięwzięć (inwestorskie plany realizacji zamierzeń budowlanych i projektów uzbrojenia) wraz z koordynacją wszystkich wymaganych branż.

Do oferowanych przez nas usług należy także ocena indywidualnych przedsięwzięć urbanistycznych, opracowania urbanistyczne dotyczące planów rozwoju obszarów wiejskich, czy też wykonanie badań w ramach projektów modernizacji urbanistycznej.

Planowanie urbanistyczne obejmuje całkowity zakres świadczeń wymienionych w tabeli honorariów architektów i inżynierów (HOAI), część V, wraz z prowadzeniem całej procedury.

Stan kadry inżynieryjno-technicznej oraz wyposażenie biura w sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wysokiej wartości gwarantują opracowanie wytycznych miejscowego planowania przestrzennego w formie cyfrowej.

Opracowanie projektów dla inwestorów wraz z uzbrojeniem terenu w celu klasyfikacji:

 • zabudowa mieszkaniowa
 • obiekty kuracyjne i apartamenty
 • rozwój turystyczny i przemysłowy związany z portem

Zapraszamy do obejrzenia przykładowych projektów wykonanych przez naszą firmę!

Zleceniodawcy

 • Zarządy miast i gmin
 • Urzędy zagospodarowania przestrzennego i planowania regionalnego
 • Inwestorzy publiczni i prywatni
 • Związki planowania

Nasze świadczenia

 • Projekty urbanistyczne na poziomie planu ramowego
 • Opracowanie planów przygotowawczych miejscowego planowania przestrzennego (planów użytkowania terenu)
 • Sporządzenie obowiązujących planów miejscowego planowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej
 • Opracowanie koncepcji rozwoju miast i dzielnic
 • Analizy popytu, analizy lokalizacji i doradztwo w kwestiach rozwoju lokalizacji
 • Koncepcje kwartałów
 • Bilansowanie miejsc postojowych na podstawie miejscowego planowania przestrzennego
 • Przekształcanie przestrzeni placowych i ulicznych oraz placów zabaw dla dzieci
 • Doradztwo dla gmin i pomoc w realizacji przedsięwzięć urbanistycznych

IPO w 60 sekund