de en pl ru

Ochrona przed imisją

Poza dokonaniem badań obciążenia hałasem w związku z projektami komunikacyjnymi (drogowymi, kolejowymi, parkingowymi) i planowaniem kierunkowym (hałas komunikacyjny, produkcyjny, hałas generowany przez ośrodki sportowo-rekreacyjne), w ramach badań oddziaływania przedsięwzięć na środowisko naturalne przeprowadza się kompletne badania imisji, które obejmują również obliczenie i przedstawienie emisji i imisji substancji szkodliwej.

W licznych postępowaniach w sprawie zatwierdzenia budowy urządzeń komunikacyjnych o dużym znaczeniu strategicznym zapewnialiśmy fachową obsługę w sprawach związanych z ochroną przed imisją. Opracowujemy wstępne koncepcje dla urządzeń antyhałasowych oraz porównania efektywności ekonomicznej.

Zleceniodawcy

 • Federalne zarządy budownictwa drogowego oraz zarządy krajów związkowych
 • DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH
 • Powiatowe zarządy budownictwa drogowego
 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Komunalne zarządy budowlane landu Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Podmioty zadań renowacyjnych
 • Spółki deweloperskie
 • Prywatni inwestorzy

Nasze świadczenia

 • Badania akustyczne zgodnie z 16. Federalnym Rozporządzeniem o ochronie przed imisjami (16. BImSchV) i DIN 18005 - wartość podstawowa -
 • Izofona Porównania efektywności ekonomicznej urządzeń antyhałasowych
 • Obliczenie poziomu hałasu dla pojedynczego punktu z wykazaniem wartości granicznej i orientacyjnej
 • Ustalenie izofony w zakresie oddziaływania na faunę

IPO w 60 sekund